Tervetuloa tutustumaan in4mo Contractor-ohjelmistoon, fiksuun tapaan hoitaa töitä kentällä

Kokeile ilmaiseksi

Mistä in4mo Contractor:issa on kyse?

Mikäli toimitte rakennusten korjaus- ja remontointialalla esimerkiksi

Kartoittajana

Projektipäällikkönä

Purkuasiantuntijana

Siivousasiantuntijana

Kuivausasiantuntijana

Timpurina

Laatoittajana

Maalarina

Lasittajana

LVI-asentajana

Sähköasentajana

Jätteidenhuolto‐
asiantuntijana

mahdollistaa in4mo Contractor teidän hallita projektejanne tehokkaasti ja johdonmukaisesti, jolloin teille jää aikaa tärkeimpään: työskentelyyn kentällä asiakkaiden kanssa.

Mitä in4mo Contractor tarjoaa?

Prosesseja

rakennusvahinkojen käsittelyyn

Tapauskäsittely & Kustannuslaskelmat
Kartoitukset & Korjaukset

Toimintoja

projektien luomiseen/seuraamiseen

Ohjauspaneelit
Omat raportit & omat tapaukset

Tiedostoja

projektien seurantaan

Alustavat kustannusarviot
Raportit & tapauslokit

Vuorovaikutusta

asiakkaiden kanssa

Viestintä
Asiakasylläpito

Tukea

jolla varmistetaan ohjelmien optimaalinen käyttö

Integrointi teidän omiin järjestelmiinne
Koulutukset
Vakuutusyhtiötehtäviin tarvittavat sertifioinnit
Neuvontaa suomen (ja ruotsin) kielellä


in4mo Cost Calculation mahdollistaa tarkkojen kustannusarvioiden tekemisen jo kohteessa.

Se on yhtä helppoa kuin 1, 2 ,3


Ensin laaditaan alustava huonekohtainen suunnitelma.


Seuraavaksi määritellään tarvittavat toimenpiteet.


Lopuksi kokonaiskustannukset lasketaan määriteltyjen tietojen pohjalta.

Miten se voi olla niin helppoa?

Olemme koonneet kattavan listan rakennuskustannuslaskelmien tekoon tarvittavia korjaustöitä (työtehtäviä). Kukin työtehtävä on räätälöity maakohtaisten tekniikoiden ja materiaalien mukaan. Tämän lisäksi olemme luoneet runsaasti sisäänrakennettuja tukitoimintoja ja opasteita, jotka auttavat tarkkojen kustannuslaskelmien laatimisessa.

in4mo Contractor tarjoaa selkeitä hyötyjä kaikille osallisille:

Palveluyritysten urakoitsijoille
Toiminnot suoritettavissa jo kentällä
Looginen ja helppo prosessi
Vähäisiä hallinnollisia toimia

Palveluyritysten toimistotyöntekijöille
Työntekijöille on helppo osoittaa tehtäviä
Tehtävien helppo koordinoiminen
Laadukasta tukea tarvittaessa

Palveluyrityksen johtajille
Edistynyt työmäärän ja projektien seuranta
Tuottamattoman ajan minimoiminen
Toistuvan liiketoiminnan parantaminen edullisesti

Asiakkaille
Helposti seurattavat projektikulut ja –aikataulut
Läpinäkyvät projektivaiheet
Parantunut asiakastyytyväisyys

Contractor Lite

 • Kaikki vakuutusyhtiötapaukset
 • Virtaviivaiset perusprosessit
 • Asiakasviestintä
 • Dokumentointi
 • Toimintojen hallinta
 • Tuki

Contractor Pro

 • Kaikki vakuutusyhtiötapaukset + Omat tapaukset
 • Virtaviivaiset perusprosessit + in4mo Cost Calculation
 • Asiakasviestintä
 • Dokumentointi
 • Toimintojen hallinta
 • Tuki
 • ✓ Integrointi omiin IT-järjestelmiin (valittavissa)

Kiinnostaako kuulla lisää?

Kyllä, jutellaan!