Nøyaktige kostnadsberegninger som kan settes opp allerede fra skadestedet.

Hva er in4mo Cost Calculation?

Om dere er et forsikringsselskap med behov for nøyaktige kostnadsberegninger eller et serviceselskap som jobber med bygningsreparasjon og -renovering innen følgende områder:

Inspeksjon/taksering

Prosjektledelse

Nedriving

Rengjøring

Tørkingsarbeid

Tømrerarbeid

Fliselegging

Maling

in4mo Cost Calculation muliggjør raske og nøyaktige kostnadsberegninger for utbedringen av skader, som kan settes opp allerede på skadestedet.

Hvordan fungerer in4mo Cost Calculation?


Man lager en overordnet plan over hva som skal gjøres i ulike rom/områder.


Man legger til arbeidet som skal utføres (arbeidsposter; f.eks. Riving, fjerning, reparasjon og reingjøring).


Kostnadsberegningen beregnes deretter automatisk ut ifra materialer, aktiviteter og mål valgt for hver enkelte arbeidspost.

Hvorfor er det så enkelt å bruke?


Vi har utviklet en fullstendig liste med de mest relevante arbeidspostene for å enkelt kunne lage kostnadsberegninger i typiske skadesaker. Arbeidspostene er tilpasset hvert enkelte land. Verktøyet har innebygde hjelpemidler, for å hjelpe brukere med å enkelt sette opp en nøyaktig kostnadsberegning.

in4mo Cost Calculation gir klare fordeler til alle involverte

HåndverkerKostnadsberegninger kan settes opp allerede på skadestedet, hvor all informasjon er tilgjengelig. Egen ekspertise er alt som behøves.Logisk framgangsmåte med innebygde hjelpemidler bidrar til at jobben utføres rask og korrekt.

Ledere i serviceselskapNøyaktige estimater tidlig i prosjektet minimerer overraskelser.Perfekt for anbud og tilbudHøy kundetilfredshet gir gjentakende jobber.

Forsikringsselskapets skadeavdelingStandardisert kostnadsberegning allerede når erstatningsbeslutninger tas.Fullt integrert i in4mo, ingen behov for ytterligere IT-integrasjon.Innebygd prisforhandling med partnere gir kjapp utrulling til partnernettverk.

Ledere i forsikringsselskapetDe totale kostnadene i skadesakene er til enhver tid under kontrollHøy kundetilfredshet og færre kunder vil bytte forsikringsselskapTidligere beslutninger reduserer risikoen for svindel

KunderForutsigbare prosjektkostnaderKlare og detaljerte prosjektplaner.Økt kundetilfredshet.

½ dag*
Opplæring Cost Calculation

Prinsipper ved in4mo Cost Calculation
Oppsett av priser
Opprettelse av arbeidsplan
Kostnadskontroll
Kostnadsestimat dokumentasjon
Deling med kunder
Øvelse

*Arrangeres i deres lokaler
1 dag dersom kurset kombineres med andre moduler

KONTAKT OSS

Er dere interessert i å øke nøyaktigheten og hastigheten i kostnadsberegningene deres?

Ta kontakt