Løsninger fra in4mo bidrar til å bygge opp og holde gående et sterkt økosystem mellom forsikringsselskap og deres kunder og serviceselskapene som utfører jobber for forsikringsselskapene.

Vi har løsninger både for forsikringsselskap og for serviceselskap

“Ved å ta in4mo i bruk har kundetilfredsheten hos oss gått opp. Med hjelp av in4mo kan vi holde våre kunder oppdatert om framgangen i reparasjonsarbeidet samt ha god kommunikasjon med våre partnere under reparasjonsarbeidet. Dette er viktig i kortvarige skader, og enda viktigere i langvarige skader.”
Gunnar Ingelsrud,, Head of Building Claims, If, Norway
“Etter at vi begynte å ta i bruk in4mo har prosessen rundt bygningsskademeldinger hos Fennia blitt mer åpen og kundevennlig. Alle som jobber med behandling av skademeldinger kan følge saker og kan når som helst kommunisere med kundene våre om framgangen i sakene.»
Risto Halonen, Prosjektleder FENNIA, Finland (oversatt fra finsk)
«DNB tok i bruk in4mo for fult april 2016 og har siden den tiden benyttet systemet på alle B/K skader hvor vi benytter eksterne samarbeidspartnere. Vi har etter innføringen av in4mo fått en mye bedre oversikt over skadesakene til selskapet noe som har gitt oss en bedre kontroll i skadesakene noe som har medført at saksbehandlingstiden har blitt kortere.
Vi så allerede etter kun noen få måneder i drift at systemet har bedret informasjonsflyten i skadesakene og derigjennom økt vår kundetilfredshet.
in4mo har gjennom implementeringen av systemet samt den daglige driften gitt oss en utmerket støtte og service gjennom hele prosessen. Vi føler at in4mo er veldig innovative og fremtidsrettet med tanke på drift og utvikling av systemet.»
Fredrik Skaug Jensen, Kristian Rønold , DNB Forsikring, Norge
«Recover Nordic har benyttet IN4MO`s Contractor løsning siden mars 2016. Gjennom instrumentbordet og månedlig fil overføring av all aktivitet, setter IN4MO oss i stand til å møte våre kunders KPI er på en praktisk og effektiv måte. At løsningen er mulig å integrere mot øvrige interne system, vil gi oss ytterligere effektiviseringsgevinster.»
Rolf Atle Seloter, Group SEO, Recover Nordic, Norge
«Vi i Frende er strålende fornøyd med in4mo.
I in4mo har vi en mye bedre oversikt over nye og løpende skadesaker, og det å rekvirere takstmenn og partnere er mye enklere med in4mo.
in4mo er et godt hjelpemiddel til å ta raske og korrekte beslutninger, og vi kan informere våre kunder om dekning, fremdrift etc på et langt tidligere tidspunkt enn tidligere.»
Arild Havsgård, , Leder Takst Bygning, Frende Forsikring, Norge

Insurance Companies

Serviceselskap

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-1

A

B

Bjorsvik Takst

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Verdi1AS

W

X

Y

Z

0-1