Vi i in4mo ønsker at våre kunder skal lykkes, og tilbyr en rekke tjenester for å hjelpe dem med å oppnå nettopp det:

Våre løsninger leveres som SaaS tjenester

Vi tar hånd om løsningen slik at dere ikke behøver å uroe dere over kapasitet, vedlikehold eller sikkerhetskopiering.

Alt man behøver er et brukernavn og passord for å kunne bruke våre løsninger i en nettleser og på mobilen.

Vi garanterer for vår servicekvalitet under arbeidstid i henhold til avtalt Service Level Agreement, se statistikk.

Vi tilbyr support på lokalt språk (norsk, dansk, svensk, finsk, engelsk og snart også tysk).

Vi følger ISO/IEC 27001:2013 standarder for håndtering av informasjonssikkerhet. Klikk her for å se sertifikatet >.

Tjenestene våre kan skaleres etter deres behov.

Vi tilbyr flere muligheter for å forhindre repetisjon og ineffektivitet ved at in4mo kan integreres med deres egne IT-systemer.

På denne måten får dere tilgang til alle fordelene med in4mo samtidig som dere kan fortsette å bruke deres nåværende IT-system.

Sertifisering av serviceselskapenes brukere er med å sikre konsekvent rapportering

For å forsikre at skadesaker behandles på en god  og effektiv måte, uavhengig av hvilket serviceselskap som skal utføre jobbene, må alle brukere være sertifiserte in4mo-brukere for å kunne tildeles saker.

Dette bidrar til…

Kundene får best mulig service

“Konsekvent behandling av skadesaker gir kjappere erstatningsbeslutninger”

Serviceselskap får bedre support

“Grunnleggende kunnskap om in4mo muliggjør bedre og mer detaljert support”

Brukere av in4mo blir mer effektive

“Avansert funksjonalitet kan benyttes allerede fra starten av”

Vi tilbyr forskjellige former for opplæring, for at brukere av systemet er bedre rustet for å bruke systemet på en effektiv måte.

Åpne kurs for Serviceselskap

  • Settes opp på forhånd, først og fremst i større byer, eller etter ønske.
  • Tilpasset de ulike rollene, og inkluderer sertifisering.
  • Vi tilbyr også fjernevaluering.
Fjernevalueringer passer spesielt godt dersom man har anledning til å ha internopplæring med en i selskapet som allerede er in4mo-sertifisert.

Dedikerte kurs for forsikringsselskap og serviceselskap

  • Holdes hvor dere vil, når dere vil.
  • Tilpasses deres behov.
  • Kan inkludere sertifiseringsevaluering om ønsket.
Passer spesielt godt dersom dere er mange som ønsker kurs (f.eks. nye brukere som har behov for kurs, samt oppfriskning for allerede sertifiserte brukere).
Ta kontakt dersom dere er interesserte i dedikerte kurs

Dere kan finne en oversikt over kommende kurs og melde dere på til kurs via in4mo-portalene.

Vi tilbyr omfattende brukerstøtte for å hjelpe våre brukere å få det meste ut av løsningene våre

Vi har mange former for brukerstøtte i løsningene våre:

Innebygd hjelp rundt om i løsningene

Omfattende dokumentasjon

Vanlige spørsmål og svar

Opplæring

Feilrapportering

Brukerstøtte på norsk