in4mo’s lösningar hjälper till att bygga och upprätthålla ett kraftfullt ekosystem mellan försäkringsbolag, deras kunder och de serviceföretag som arbetar för dem.

Vi hjälper både försäkringsbolag och serviceföretag

“Genom att ta in4mo i bruk har kundnöjdheten förbättrats. Med hjälp av in4mo kan vi hålla våra kunder uppdaterade om reparationens framdrift och upprätthålla en god kommunikation med våra partners under reparationsarbetet. Detta är viktigt i skador med kort behandlingstid och ännu viktigare i ärenden med lång reparationstid.”

Gunnar Ingelsrud,, Head of Building Claims, If, Norge (Översatt från engelska)

“Efter att ha tagit in4mo ibruk har ersättningsprocessen i byggskador blivit mer transparent och kundvänlig hos Fennia. Alla inblandade i hanteringen av ärenden kan följa processeb hålla kunden uppdaterad om så behövs. Fennia arbetear ständigt med att förbättra kundservicen och förfinar processer för att lösa kundernas skador så bra som möjligt. Kunden får snabbt professionell hjälp från den bästa möjliga entreprenören vald av Fennia, i detta projekt har in4mo varit ett mycket värdefullt verktyg.”

Risto Halonen, Project Manager Fennia, Finland (Översatt från finska)

”DNB tog ibruk in4mo för fullt i april 2016 och har sedan dess använt systemet på alla byggskador där externa samarbetspartners rekvireras. Vi har efter införandet av in4mo fått en mycket bättre översikt och kontroll över skadorna vilket i sin tur har gett kortare behandlingstid. Vi kan också redan efter några få månaders drift se att systemet har förbättrat informationsflödet och därigenom ökat vår kundnöjdhet.
in4mo har genom implementationen och i den dagliga driften gett oss utmärkt support och service genom hela processen. Vi ser in4mo som väldigt innovativa och framtidsorienterade med tanke på drift och utveckling av systemet.”

Fredrik Skaug Jensen, Kristian Rønold , DNB Forsikring, Norge (Översatt från norska)

”Recover Nordic har använt in4mo Contractor sedan mars 2016. Gjenom instrumentpanelen och månatliga överföringar av filer med alla aktiviteter, ger in4mo oss möjligheten att möta våra kunders KPI’er på ett praktiskt och effektivt sätt. Att lösningen kan integreras mot övriga interna system ger oss ytterligare vinster när det gäller effektivitet.”

Rolf Atle Seloter, Group SEO, Recover Nordic, Norge (Översatt från norska)
”Vi i Frende är mycket nöjda med in4mo. I in4mo har vi en mycket bättre översikt över nya och löpande skador, dessutom är det betydligt enklare att rekvirera partners med in4mo. in4mo är ett bra hjälpmedel för att ta snabba och korrekta beslut. Vi kan därigenom informera våra kunder om teckning, framdrift etc. betydligt tidigare än förut.”
Arild Havsgård, , Manager Takst Bygning, Frende Forsikring, Norge (Översatt från norska)

Insurance Companies

Serviceföretag

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-1

A

B

Bjorsvik Takst

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Verdi1AS

W

X

Y

Z

0-1