Produkterna man behöver för att öka effektiviteten, spara pengar och få nöjda kunder, allt på en gång.

IN4MO BUILDING CLAIMS

Vi hjälper försäkringsbolag att få deras byggskadeärenden under kontroll.

IN4MO BUILDING CLAIMS

Vi hjälper försäkringsbolag att få deras byggskadeärenden under kontroll.

IN4MO BUILDING CLAIMS

Vi hjälper försäkringsbolag att få deras byggskadeärenden under kontroll.

IN4MO CONTRACTOR

Vi hjälper serviceföretag att hantera sina projekt ute på fältet.

IN4MO CONTRACTOR

Vi hjälper serviceföretag att hantera sin projekt ute på fältet.

IN4MO CONTRACTOR

Vi hjälper serviceföretag att hantera sin projekt ute på fältet.

IN4MO COST CALCULATION

Vi hjälper våra kunder med kostnadsberäkningar för byggarbeten direkt från byggplatsen.

IN4MO COST CALCULATION

Vi hjälper våra kunder med kostnadsberäkningar för byggarbeten direkt från byggplatsen.

IN4MO COST CALCULATION

Vi hjälper våra kunder med kostnadsberäkningar för byggarbeten direkt från byggplatsen.

Intresserad och vill veta mer?