VI HJÄLPER PERSONAL PÅ KONTORET OCH PÅ FÄLTET

ATT SAMARBETA

MER EFFEKTIVT

Våra lösningar består av lättanvända applikationer för telefoner och surfplattor för arbete på fältet samt webbportaler för dig på kontoret. Vi är förnärvarande aktiva i två sektorer: Försäkringsärendehantering och renovering av byggnader.

WE HELP OFFICE AND FIELD WORKERS

COLLABORATE

MORE EFFICIENTLY

Våra lösningar består av lättanvända applikationer för telefoner och surfplattor för arbete på fältet samt webbportaler för dig på kontoret. Vi är förnärvarande aktiva i två sektorer: Försäkringsärendehantering och renovering av byggnader.

WE HELP OFFICE AND FIELD WORKERS COLLABORATE MORE EFFICIENTLY

Våra lösningar består av lättanvända applikationer för telefoner och surfplattor för arbete på fältet samt webbportaler för dig på kontoret. Vi är förnärvarande aktiva i två sektorer: Försäkringsärendehantering och renovering av byggnader.

KOMMUNIKATIONEN BLIR LÄTTARE

Vi på in4mo använder de senaste mobil- och internet-teknologierna för att säkerställa att samarbete sker på bästa möjliga sätt för att möta och överträffa dina kunders förväntningar.

COMMUNICATION BECOMES EASIER

Vi på in4mo använder de senaste mobil- och internet-teknologierna för att säkerställa att samarbete sker på bästa möjliga sätt för att möta och överträffa era kunders förväntningar.

KOMMUNIKATION BLIR LÄTTARE

Vi på in4mo använder de senaste mobil- och internet-teknologierna för att säkerställa att samarbete sker på bästa möjliga sätt för att möta och överträffa era kunders förväntningar.

Produkterna ni behöver för att öka effektiviteten, spara pengar och få nöjda kunder, allt på en gång:

IN4MO BUILDING CLAIMS

Vi hjälper försäkringsbolag att få deras byggskadeärenden under kontroll.

Läs mer »

IN4MO BUILDING CLAIMS

We help insurance companies get their building claims under control.

Läs mer »

IN4MO BUILDING CLAIMS

We help insurance companies get their building claims under control.

Läs mer »

IN4MO CONTRACTOR

Vi hjälper serviceföretag att hantera sin projekt ute på fältet.

Läs mer »

IN4MO CONTRACTOR

We help service companies manage their projects in the field.

Läs mer »

IN4MO CONTRACTOR

We help service companies manage their projects in the field.

Läs mer »

IN4MO COST CALCULATION

Vi hjälper våra kunder med kostnadsberäkningar för byggarbeten direkt från byggplatsen.

Läs mer »

IN4MO COST CALCULATION

We help our customers with accurate building work cost estimations done in the field.

Läs mer »

IN4MO COST CALCULATION

Vi hjälper våra kunder med kostnadsberäkningar för byggarbeten direkt från byggplatsen.

Läs mer »

Vi på in4mo vill se våra kunder lyckas, så vi erbjuder tjänster för att hjälpa dem att uppnå sina mål.

Software as a Service

Vi erbjuder våra produkter enligt SaaS för våra kunders bekvämlighet

Läs mer »

Utbildning

Vi erbjuder både standard och anpassade utbildningar på lokalt språk.

Läs mer »

Support

Vi stödjer våra kunder på lokalt språk.

Läs mer »

Certifiering

Vi certifierar serviceföretagens användare för att säkerställa en enhetlig hantering av försäkringsärenden.

Läs mer »

Systemintegration

Vi kan integrera till kundens egna IT system.

Läs mer »

Vi hjälper både försäkringsbolag och serviceföretag

“Genom att ta in4mo i bruk har kundnöjdheten förbättrats. Med hjälp av in4mo kan vi hålla våra kunder uppdaterade om reparationens framdrift och upprätthålla en god kommunikation med våra partners under reparationsarbetet. Detta är viktigt i skador med kort behandlingstid och ännu viktigare i ärenden med lång reparationstid.”

Gunnar Ingelsrud,, Head of Building Claims, If, Norway (Översatt från engelska)

“Efter att ha tagit in4mo ibruk har ersättningsprocessen i byggskador blivit mer transparent och kundvänlig hos Fennia. Alla inblandade i hanteringen av ärenden kan följa processeb hålla kunden uppdaterad om så behövs. Fennia arbetear ständigt med att förbättra kundservicen och förfinar processer för att lösa kundernas skador så bra som möjligt. Kunden får snabbt professionell hjälp från den bästa möjliga entreprenören vald av Fennia, i detta projekt har in4mo varit ett mycket värdefullt verktyg.”

Risto Halonen, Project Manager FENNIA, Finland (Översatt från finska)

”DNB tog ibruk in4mo för fullt i april 2016 och har sedan dess använt systemet på alla byggskador där externa samarbetspartners rekvireras. Vi har efter införandet av in4mo fått en mycket bättre översikt och kontroll över skadorna vilket i sin tur har gett kortare behandlingstid. Vi kan också redan efter några få månaders drift se att systemet har förbättrat informationsflödet och därigenom ökat vår kundnöjdhet.
in4mo har genom implementationen och i den dagliga driften gett oss utmärkt support och service genom hela processen. Vi ser in4mo som väldigt innovativa och framtidsorienterade med tanke på drift och utveckling av systemet.”

Fredrik Skaug Jensen, Kristian Rønold , DNB Forsikring, Norway (Översatt från norska)

”Recover Nordic har använt in4mo Contractor sedan mars 2016. Gjenom instrumentpanelen och månatliga överföringar av filer med alla aktiviteter, ger in4mo oss möjligheten att möta våra kunders KPI’er på ett praktiskt och effektivt sätt. Att lösningen kan integreras mot övriga interna system ger oss ytterligare vinster när det gäller effektivitet.”

Rolf Atle Seloter, Group SEO, Recover Nordic, Norway (Översatt från norska)

”Vi i Frende är mycket nöjda med in4mo. I in4mo har vi en mycket bättre översikt över nya och löpande skador, dessutom är det betydligt enklare att rekvirera partners med in4mo. in4mo är ett bra hjälpmedel för att ta snabba och korrekta beslut. Vi kan därigenom informera våra kunder om teckning, framdrift etc. betydligt tidigare än förut.”

Arild Havsgård, , Chef Takst Bygning, Frende Forsikring, Norge (Översatt från norska)

Intreserad och vill veta mer?

Kontakta oss