Vi kommer alla från olika bakgrund. Detta är vår historia.

När det gäller att framgångsrikt driva ett företag är vi på in4mo övertygade om att Vinn-Vinn är den enda vägen framåt.

Våra lösningar möjliggör ett ekosystem där alla inblandade, försäkringsbolag, försäkringstagare och serviceföretag, kan dra fördelar och utvecklas såväl individuellt som tillsammans.

Vi kombinerar den senaste internet- och mobilitetsteknologin tillsammans med innovation inom processoptimering för att leverera den transparens som krävs för att driva ett sådant ekosystem.

Vi har drivit en förändring inom försäkringsbranchen i de Nordiska länderna när det gäller byggskadehantering som lett till ökad kundnöjdhet, förbättrad effektivitet och kostnadsbesparingar som endast kan uppnås genom anpassning av tjänster till den specifika marknaden.

Idag utvecklar våra team i Finland och Sverige nya metoder att uppnå ytterligare möjligheter till förbättringar för våra kunder. Detta är bara första kapitlet i vår historia…

NU
in4mo är en ledande leverantör av speciallösningar för skadehantering av byggskador i Norden. (Danmark, Finland, Norge och Sverige).
2017
in4mo öppnar ett kontor i Gdansk, Polen.
2014
Den första piloten av "in4mo Cost Calculation" med försäkringsbolag genomförs.
Finlands största affärstidning, Kauppalehti, gav in4mo Achiever Certificate vilket ges till de bäst presetrande företagen i Finland.
2013
in4mo tilldelas titeln Young Innovative Companies Champion av det finska innovationsfinansieringsverket Tekes.
2012
in4mo är en av finalisterna i "Red Herring 100 Europe Award" 2012 som ett av de mest innovativa och lovande företagen i Europa.
in4mo skriver under det första "in4mo Contractor" kontraktet med ett serviceföretag.
2011
in4mo öppnar ett kontor i Stockholm, Sverige.
in4mo certifierades enligt ISO/IEC 27001 gällande informationssäkerhet
2010
in4mo skriver under det första "in4mo Building Claims" kontraktet med ett försäkringsbolag.
2009
Efter att ha utforskat olika möjligheter beslutar in4mo att fokusera på försäkrings ärenden och byggskador.
2007
in4mo grundades.

Våra Värderingar

När det oväntade sker tror vi att det är mycket viktigt att verksamheten vilar på starka värderingar.

in4mo’s fyra grundvärderingar, kundnöjdhet, innovation, respekt och ansvar, säkrar att vi alltid gör vårt yttersta för att leverera bästa möjliga tjänster till våra kunder, för att i sin tur de ska kunna ge utmärkt service till sina kunder.

Kundnöjdhet:
Vi är alltid beredda att hjälpa våra kunder och upprätthålla en konsekvent hög servicenivå. Vi försöker att överträffa våra kunders förväntningar varje dag.

Respekt:
Vi respekterar alla våra kollegor, kunder och partners som individer. Vi främjar mångfald, integritet och rättvisa.

Innovation:

Vi tittar på problemen från olika synvinklar och tar upp alternativa lösningar. Vi automatiserar uppgifter med hjälp av olika tekniker för att underlätta våra kunders dagliga liv så mycket som möjligt.

Ansvar:

Vi håller våra löften. Vi letar efter win-win-situationer. Vi arbetar proaktivt för att lösa potentiella problem.