Med in4mo har ni full kontroll över era byggskadeärenden.

in4mo’s lösningar omvandlar oförutsägbara, komplexa och dyra försäkringsärenden till en rad perfekt organiserade och hanterade aktiviteter till försäkringsbolagets, försäkringstagarnas och partnerföretagens belåtelse.

Varför är det viktigt för er?

Under tider med låga räntor och långsam tillväxt försöker försäkringsbolag, precis som i andra sektorer, kontnuerligt att hitta nya vägar för att sänka kostnaden per ärende och effektivisera skadebehandlingen. Dessa initiativ kan påverka så väl kundnöjdhet som motivationen hos anställda och åtgärdernas resultat är ofta svåra att förutse.

Vi på in4mo är övertygade om att genom att fokusera på en typ av försäkringsärenden kan vi nå de bästa resultaten. Vi har valt att fokusera på den svåraste av dem alla: Byggskador.

Tack vare samarbetet med våra partners bland de Nordiska försäkringsbolagen har vår lösning utvecklats för att ge en rad av fördelar för försäkringsbolagen och övriga inblandade i skadehanteringsprocessen.

Vad finns i in4mo Building Claims?

Processer

för att hantera byggskador från början till slut

Ärendehantering
Besiktningar
Kalkuleringsverktyg
Återställning

Operativa funktioner

för att driva, kontrollera och monitorera processen

Partnerhantering
Instrumentpanel
Statistik
Automation

Kommunikation

mellan försäkringsbolag, serviceföretag och försäkringstagare

Chatt
Insyn för kunden
Rapportering
Kundundersökning

Support

för att säkerställa att vår lösning används på bästa sätt

Integration
Utbildning
Certifiering
Support på lokalt språk

Vad finns i in4mo Building Claims?

Processer

för att hantera byggskador från början till slut

Ärendehantering
Besiktningar
Kalkuleringsverktyg
Återställning

Operativa funktioner

för att driva, monitorera och kontrollera processen

Partnerhantering
Instrumentpanel
Statistik
Automation

Kommunikation

mellan försäkringsbolag, serviceföretag och försäkringstagare

Chatt
Insyn för kunden
Rapportering
Kundundersökning

Support

för att säkerställa att vår lösning används på bästa sätt

Integration
Utbildning
Certifiering
Support på lokalt språk

Vinn-Vinn för hållbara resultat

Försäkringsbolagets skadeavdelning
Förbättrad processeffektivitet
Lägre kostnad per ärende
Minska bedrägerier
Nöjdare anställda

Försäkringsbolagets IT avdelning
Snabb implementation (SaaS)
Låga och förutsägbara kostnader
Högkvalitativa tjänster
Högkvalitativ support

Försäkringsbolagets affärsområdeschef
Minskad uppsägningsandel
Lägre kostnader för byggskadesegmentet
Enkel och rättvis hantering av service partners
Förbättrad konsistens och förutsägbarhet

Försäkringstagare
Snabbare beslut om ersättning
Bättre transparens i ärendehanteringen
Involverad och engagerad i processen
Ökad nöjdhet

Serviceföretag
Konsistenta och repeterbara aktiviteter
Mer aktiviteter utförda direkt på fältet
Minimerad oproduktiv väntetid
Generera mer affärer

Vinn-Vinn för hållbara resultat

Försäkringsbolagets skadeavdelning
Förbättrad processeffektivitet
Lägre kostnad per ärende
Minska bedrägerier
Nöjdare anställda

Försäkringsbolagets IT avdelning
Snabb implementation (SaaS)
Låga och förutsägbara kostnader
Högkvalitativa tjänster
Högkvalitativ support

Försäkringsbolagets affärsområdeschef
Minskad uppsägningsandel
Lägre kostnader för byggskadesegmentet
Enkel och rättvis hantering av service partners
Förbättrad konsistens och förutsägbarhet

Försäkringstagare
Snabbare beslut om ersättning
Bättre transparens i ärendehanteringen
Involverad och engagerad i processen
Ökad nöjdhet

Serviceföretag
Konsistenta och repeterbara aktiviteter
Mer aktiviteter utförda direkt på fältet
Minimerad oproduktiv väntetid
Generera mer affärer

[layerslider id="13"]

Intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss